1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Leppik_ja_Partnerid_office_01
Leppik_ja_Partnerid_office_02
Leppik_ja_Partnerid_office_06
Leppik_ja_Partnerid_office_08
Advokaadibüroo Leppik ja Partnerid osutab igakülgset õigusabi erinevates valdkondades, peamiselt alljärgnevas:

 • lepinguõigus - erinevate lepingute koostamine ja nende õiguslik analüüs;
 • tsiviilõigus - asjaõigus, võlaõigus, pankrotiõigus, tööõigus, perekonnaõigus ja pärimisõigus;
 • äriõigus kõigis valdkondades - äriühingute asutamine, ümberkujundamine, liitumine ja likvideerimine ning nendega seotud küsimuste õiguslik analüüs;
 • projektide hindamine - äriprojektide õiguslik hindamine, juriidiliste arvamuste andmine;
 • maa- ja omandireformiga seotud küsimused - ettevõtete ja maa erastamine ning õigusvastaselt võõrandatud maa ja vara tagastamine;
 • haldusõigus - avalik-õiguslike vaidluste lahendamine, haldustoimingute vaidlustamine;
 • tolli- ja maksuõigus;
 • konkurentsiõigus, autoriõigus;
 • esindus läbirääkimistel, arbitraazikohtus ja kõikides kohtuastmetes erinevates tsiviil- ja haldusõiguslikes vaidlustes;
 • isikuandmete ja privaatsuse kaitse küsimused - isikute ja andmetöötlejate nõustamine ning esindamine;
 • kriminaalõigus - kaitse eeluurimisel ja kohtus, tsiviilhageja ja -kostja esindamine kriminaalprotsessis;
 • kaebused Euroopa Inimõiguste Kohtusse.

 

 

Advokaadibüroo Leppik ja Partnerid juristid ei välista õigusabi osutamist üheski ülalpool mitte nimetatud valdkonnas.